Професійна орієнтація в НУШ

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України №901 від 11.08.2021 року наш заклад визначено таким, на базі якого поводиться експеримент за темою “Професійна орієнтація в Новій українській школі”

Система професійного орієнтування – це можливість для економіки стати більш ефективною, для суспільства – більш справедливим. Усвідомлений вибір професії – важливий крок до успішної особистісної та професійної самореалізації молоді, розвитку майбутньої карʼєри та життєвих пріоритетів.
Гіпотеза експерименту грунтується на припущенні, що реалізація концептуальних засад впровадження професійної орієнтації у закладах загальної середньої освіти буде ефективною завдяки системній розробці та реалізації науково й експериментально обґрунтованої моделі «Професійна орієнтація в Новій українській школі» та відповідного навчально-методичного забезпечення організації професійної орієнтації у закладах освіти.
Мета дослідження – розробити та експериментально перевірити ефективність впровадження моделі «Професійна орієнтація в Новій українській школі».
Обʼєкт дослідження – система професійної орієнтації здобувачів освіти у закладах загальної середньої освіти.
Предмет дослідження – модель «Професійна орієнтація в Новій українській школі».
Досягнення мети дослідження передбачає виконання таких завдань:

  • розроблення та впровадження моделі «Професійна орієнтація в Новій українській школі»;
  • розроблення навчально-методичного забезпечення освітнього процесу в частині професійної орієнтації здобувачів освіти у закладах загальної середньої освіти;
  • розроблення критеріїв готовності всіх субʼєктів освітнього процесу до впровадження моделі «Професійна орієнтація в Новій українській школі»;
  • розроблення програми підвищення кваліфікації вчителів до впровадження моделі «Професійна орієнтація в Новій українській школі»;
  • розроблення та експериментальна перевірка впровадження профорієнтаційного курсу за вибором у 8 та 10 класах;
  • експериментальна перевірка ефективності впровадження моделі «Професійна орієнтація в Новій українській школі»;
  • розроблення методичних рекомендацій із впровадження професійної орієнтації у закладах загальної середньої освіти;
  • оприлюднення в різний спосіб інформації про перебіг і результати реалізації експерименту всеукраїнського рівня.